Rustig en comfortabel wonen in het centrum van Wilrijk

In het hart van Wilrijk komt Achter de Bist, een woonproject met een mix van 15 appartementen en 23 woningen in een groen en rustig binnengebied. Een verdiende opwaardering van een site in een levendige, diverse en aangename buurt. Het project biedt de kans om comfortabel, duurzaam en kwalitatief te wonen dichtbij het centrum, zonder de drukte van een stad te ervaren.

Oog voor nieuwe bewoners én de omgeving

De site wordt omgetoverd tot een aantrekkelijke en aangename plek om te wonen. Elke woning krijgt zijn eigen karakter, samen vomen ze een mooi geheel. Met privacy voor elke (buurt)bewoner en centrale ontmoetingsplekken, zowel binnen als buiten. Aan de straatkant passen de appartementen netjes in de bestaande woonomgeving, met een knipoog naar de aanwezige art deco stijl. De kwaliteit van de architectuur vind je ook terug in het groene karakter van het binnengebied.

Ruim aanbod voor iedereen

Achter de Bist biedt je een mix van woningen en appartementen. Het aanbod is toegankelijk voor iedereen. Of je nu een woning zoekt met het hele gezin, een gezellige stek voor jou alleen of wil investeren; je vindt het hier.

Levenslang gezond wonen en leven

Bij Achter de Bist woon je duurzaam en zit je goed voor de toekomst. Dat beloven we. Hoe?

  • We bouwen volgens het BEN-principe, ofwel bijna-energieneutraal.
  • De woningen hebben hierdoor minder energie nodig voor verwarming, koeling of ventilatie.
  • We halen energie uit kwalitatieve zonnepanelen.

Het resultaat? Een duurzame toekomst en een lagere energiefactuur.
Bovendien ben je door het lage E-peil E20 5 jaar vrijgesteld van onroerende voorheffing.

De site vandaag

Toekomstbeeld

De locatie

Met Achter de Bist combineren we het beste van twee werelden: je vindt er een rustige woonplek en je zit tegelijkertijd op een boogscheut van de Bist, het centrum van Wilrijk. Ook het Steytelinckpark en het Park van Eden bevinden zich op korte afstand. De locatie biedt daarnaast een vlotte bereikbaarheid naar onder meer de grootsteden Antwerpen en Brussel. Met een Mobiscore van 9 op 10 zit je trouwens ook goed wat betreft andere factoren: onderwijs, winkels en diensten, maar ook ontspanning, sport, cultuur en zorginstellingen zijn stuk voor stuk zeer goed bereikbaar.

Het laatste nieuws over Achter de Bist

Blijf op de hoogte van het project

Laat je e-mailadres achter, dan houden wij je graag op de hoogte van de voortgang van het project.
Cederic
Juan

Van Peltstraat 2, 2018 Antwerpen

www.ikoon.be

hello@ikoon.be

+32 3 324 47 32

Geïnteresseerd?

Contacteer IKOON!

Vul onderstaand uw gegevens in en IKOON neemt contact met u op voor een persoonlijk gesprek.
Toestemming(Vereist)
Toestemming

Ontdek de partners van het project

Veelgestelde vragen

Bekijk hier een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden over het project. Heb je nog een andere vraag? 
Stel deze dan gerust via info@achterdebist.be.

Over Achter de Bist

Wat is Achter de Bist?

Centraal in Wilrijk komt Achter de Bist, een woonproject met een mix van duurzame, gezellige en functionele woningen en appartementen in een groen en rustig binnengebied. De site, gelegen tussen de Boekstraat, de Pater de Dekenstraat, de Vuurmolenstraat en de Bist, biedt de kans om comfortabel en kwalitatief te wonen dichtbij het centrum, zonder de drukte van een stad te ervaren.

Hoeveel woningen en appartementen zullen er komen?

Achter de Bist biedt een mix van woningen en appartementen. In totaal komen er 15 appartementen en 23 woningen. Zowel op het vlak van architectuur, beschikbare bewoonbare oppervlakte als privatieve tuinen is er voor ieder wat wils.

Welk type woningen vind ik op Achter de Bist?

Er komen 23 woningen en er zijn 10 verschillende types. Elke woning beschikt over een terras en bijna allemaal hebben ze ook een eigen tuin. Er zijn ook woningen met uitsluitend een terras voor geïnteresseerden met minder groene vingers.

Welk type appartementen vind ik op Achter de Bist?

Er komt 1 appartementsgebouw aan de Boekstraat met 5 appartementen en 1 appartementsgebouw aan de Pater de Dekenstraat met 10 appartementen. De appartementen beschikken allemaal over 1 slaapkamer, maar bieden een grote verscheidenheid qua woonoppervlakte en indeling.

Hoeveel bouwlagen hebben de gebouwen?

De woningen van Achter de Bist bestaan uit 1- en 2-laagse woningen. De appartementsgebouwen bestaan uit een gelijkvloers en 2 verdiepingen. Deze schaal is aangepast aan de omgeving en zorgt voor de nodige privacy voor elke (buurt)bewoner.

Zijn er andere functies dan wonen toegelaten op Achter de Bist?

Het uitoefenen van een kantoorfunctie of vrij beroep is mogelijk in de woningen en de appartementen, maar de woonfunctie dient voor het merendeel aanwezig te zijn.

Voorziet Achter de Bist ook in sociaal wonen?

De woningen en appartementen van het project Achter de Bist vallen niet onder sociaal wonen.

Kan ik huren bij Achter de Bist in plaats van te kopen

De bouwheer-ontwikkelaar biedt de woningen en appartementen van Achter de Bist uitsluitend te koop aan. Wel kunnen zij verkopen aan investeerders die op hun beurt een woning of appartement op de huurmarkt kunnen plaatsen. Op deze manier kan u inderdaad huren bij Achter de Bist.

Waarom wordt er gekozen voor de opwaardering van deze site?

Met het woonproject wordt een site opgewaardeerd die jarenlang onderbenut werd. De site en het gebruik ervan als bedrijfslocatie pasten niet in de residentiële en rustige omgeving. De nieuwe ontwikkeling biedt daarnaast ook ruimte voor groen, een schril contrast met de huidige grijze verharding van de site. Op deze manier creëert Achter de Bist een meerwaarde voor de omgeving, de omwonenden en de nieuwe bewoners.

Gaat Achter de Bist alles zelf bouwen of kan er ook een individuele bouwgrond gekocht worden?

De bouwheer-ontwikkelaar van Achter de Bist zal alle gebouwen zelf bouwen, zowel de appartementen als de woningen. Zo kunnen zij de kwaliteit van het project verzekeren en de doorlooptijd van de werken beperken. Een individuele bouwgrond kopen zal dus niet mogelijk zijn.

Over de impact van de werken

Zullen de werken aan het project een impact hebben op de omwonenden?

De afbraakwerken van Achter de Bist zijn in juni 2022 van start gegaan. De bouwwerken volgen normaal gezien in het najaar van 2022. Er zal tijdig gecommuniceerd worden naar alle omwonenden over de start van nieuwe fases in de geplande werken.

Het is zo dat deze werf ongetwijfeld hinder zal veroorzaken, maar wij leggen uitgebreide maatregelen op aan de aannemers om de hinder zoveel als mogelijk in te perken. De hinder volledig wegnemen, zal helaas niet mogelijk zijn.

Indien u als buurtbewoner problemen ervaart, kan u deze melden via info@achterdebist.be. Op die manier zijn wij op de hoogte en kunnen we de nodige acties nemen om dit in de toekomst te vermijden.

Op welke manier wordt de hinder van de werken beperkt?

Om de mogelijke hinder van de werken in kaart te brengen, wordt er een minderhinderplan opgesteld in samenwerking met de veiligheids- en preventieadviseur. Hierin staan alle mogelijke hinderbronnen opgelijst, samen met hun impact op de omgeving en de nodige maatregelen om deze hinderbronnen te minimaliseren. Met een minder hinderplan trachten we de overlast tot een minimum te beperken.

Zullen de werken geluidsoverlast veroorzaken?

Ja, het is mogelijk dat bij sommige werken geluidshinder ontstaat. Toch streven wij ernaar om dit tot een minimum te beperken. Zo zullen we onder meer opteren voor een funderingstechniek die minder trillingen en minder geluid creëren.

Daarnaast zal er enkel gewerkt en geleverd kunnen worden tussen 7u en 19u, waarbij werk met hinder op feestdagen en weekenddagen niet toegelaten is.

Hoe zullen de sloopwerken uitgevoerd worden gezien er asbest aanwezig is op de site?

Asbesthoudende materialen zijn een risico als ze door beschadiging, veroudering of verwering schadelijke asbestvezels afgeven in de omgeving. Enkel wanneer losse asbestvezels worden ingeademd vormen deze een gezondheidsrisico. Om te voorkomen dat asbest vrijkomt tijdens de sloop, werd er een sloopopvolgingsplan met asbestinventaris opgesteld die de aannemer in staat stelt om de aanwezige gebouwen en verhardingen selectief te slopen. Al het asbesthoudend materiaal zal op een zorgvuldige wijze gescheiden, verwijderd en afgevoerd worden. Tijdens deze werken worden alle nodige voorzorgsmaatregelen getroffen: zowel voor de werknemers van de aannemer als voor de omwonenden/voorbijgangers. Zo doen we beroep op erkende firma’s, met ervaren medewerkers die uitgerust zijn met beschermende kleding en die het asbest zullen benevelen en fixeren.

Achter de Bist wordt gerealiseerd in een bestaand binnengebied. Welke voorzorgsmaatregelen worden er getroffen ter bescherming van mijn aanpalende woning, tuin?

Een onafhankelijk expert zal plaatsbeschrijvingen opmaken van de aangrenzende gebouwen en openbare ruimte van de werf.

Ik heb schade, waar kan ik terecht?

Indien u als buurtbewoner schade vaststelt aan uw woning kan u deze melden via Info@achterdebist.be en via het contact vermeld op uw dossier plaatsbeschrijving. Op die manier kunnen we deze problemen aanpakken en waar nodig maatregelen nemen.

Wanneer werkt jullie aannemer?

Er wordt gewerkt tussen 7u en 19u, met uitzondering van feestdagen en weekenddagen.

Bij eventuele uitzonderingen zullen de omwonenden op de hoogte gebracht worden.

Hoe houden jullie de buurt proper?

De aannemer zorgt ervoor dat hij de werf op het einde van de werkdag netjes afsluit en het aanwezige materiaal opruimt. Indien nodig zullen borstelwagens ingezet worden om het openbaar domein opnieuw proper te maken.      

Over toegankelijkheid en mobiliteit

Hoe verloopt de mobiliteit op de site?

In het ontwerp is ervoor gekozen om voetgangers en fietsers centraal te stellen op het binnengebied. Auto’s verdwijnen bij aankomst op het terrein meteen naar de ondergrondse parking. Er zijn ook extra parkeerplaatsen voorzien in de ondergrondse parking voor buurtbewoners die op zoek zijn naar een veilige parkeerplaats. Daarnaast zijn er ook fietsenstalplaatsen en motostaanplaatsen beschikbaar.

We voerden een mobiliteitsstudie uit om de impact op de mobiliteit en de parkeerdruk in kaart te brengen. Op basis hiervan verwachten we slechts een beperkte invloed op de omliggende straten. Om de impact nog verder te verminderen, wordt er bovendien een aparte in- en uitrit voorzien voor de wagens op de site. De inrit zal zich in de Boekstraat bevinden. De uitrit verloopt via de Pater de Dekenstraat.

Hoeveel parkeerplaatsen zijn er op Achter de Bist?

Er zijn 60 autostaanplaatsen voorzien op de site, waarvan 4 voor mindervaliden. Bijkomend zijn er 9 motostaanplaatsen.

Kunnen buurtbewoners ook een parking kopen op Achter de Bist?

Ja, zowel buurtbewoners als kopers van een woning of een appartement op Achter de Bist kunnen een autostaanplaats aankopen.

Zijn er ook garageboxen in de ondergrondse parking van Achter de Bist?

Het bouwen van garageboxen in een ondergrondse nieuwbouwparking is niet toegestaan door de stad Antwerpen. De autostaanplaatsen in de ondergrondse parking van Achter de Bist zijn dus open autostaanplaatsen.

Komen er parkeerplaatsen voor elektrische auto’s?

Er is een mogelijkheid om een laadpaal te voorzien aan jouw aangekochte autostaanplaats. De koper kan dit in optie additioneel laten plaatsen. De laadpaal zal vermoedelijk monofasig zijn met een vermogen van 3,7 kW.

Wordt de ondergrondse parkeergarage afgesloten?

Het binnengebied wordt afgesloten met een hekwerk, zowel aan de inrit als aan de uitrit. De toegang kan verleend worden via een afstandsbediening of een badgesysteem (afhankelijk van het type).

Kan ik met mijn fiets op het terrein van Achter de Bist?

Het binnengebied van Achter de Bist is volledig toegankelijk voor de bewoners die zich te voet verplaatsen of met de fiets. Achter de Bist biedt zowel bovengrondse als ondergrondse fietsenstalplaatsen aan. Voor de toegang naar de ondergrondse parking, kan de fiets via een fietsenlift meegenomen worden.

Over verkoop en contact

Hoe worden de omwonenden ingelicht over het project?

We willen de omgeving zoveel en zo duidelijk mogelijk informeren over het project. Daarom organiseerden we op 16 maart 2021 en op 24 mei 2022 buurtinformatiemomenten voor de directe omwonenden van de site. Daarnaast krijgen de omwonenden op geregelde tijdstippen informatie via een brief in de brievenbus, een persoonlijke e-mail, via de website achterdebist-wilrijk.be en/of via de nieuwsbrief.

Hoe kan ik meer informatie aanvragen over het project?

Wil je graag meer weten over het project? Heb je interesse om te kopen of investeren in Achter de Bist? Dan kan je ons bereiken via het e-mailadres info@achterdebist.be of via het contactformulier op onze website.

Is de verkoop van het project al gelanceerd?

De verkoop van Achter de Bist is nog niet opgestart. Houd zeker de website in de gaten om de lancering later dit jaar niet te missen!

Waar vind ik de laatste info over de verkoop?

De laatste informatie over de verkoop kan je op deze website terugvinden.

Wat zijn de verkoopprijzen van de woningen en appartementen?

De verkoopprijzen van de woningen en appartementen variëren afhankelijk van het type en de locatie. Meer informatie over de verkoopprijzen is binnenkort te verkrijgen.

Ik heb interesse in de aankoop van een woning of appartement. Waar kan ik hiervoor terecht?

Hiervoor kan u het best terecht bij het verkoopkantoor van het project: IKOON.

IKOON:
Cederic of Juan
hello@ikoon.be
+32 3 324 47 32

Ik wil op de hoogte blijven. Waar kan ik terecht?

Blijf op de hoogte van de werken en verkoop van het project via onze nieuwsbrief. Schrijf je in via deze website.

Heb je nog vragen? Dan kan je steeds terecht op het volgende e-mailadres: info@achterdebist.be

Over de afwerking

Wat is de stijl van de architectuur?

De architectuur van het project Achter de Bist sluit aan op de beeldkwaliteit van de omgeving. We kiezen voor een stijlvolle, lichte en tijdloze architectuur gerealiseerd met kwaliteitsmaterialen.

Het project voorziet diverse woningtypes en gevels. Zo ontstaat er een visuele individualiteit. Toch zal er een eenheid en verbondenheid ontstaan, door een uniform materiaalgebruik en een vast kleurenpallet.

Alle afbeeldingen en renders van het project Achter de Bist zijn louter illustratief en niet bindend.

Is dit een duurzaam project?

Ja, de woningen en appartementen van Achter de Bist zullen duurzame bijna-energieneutrale (BEN) wooneenheden zijn. De eenheden hebben een E-peil van maximaal E20. Het project voorziet onder andere kwalitatieve zonnepanelen die zorgen voor hernieuwbare energie en warmtepompen zorgen voor de nodige energie. De woningen beschikken daarnaast over groendaken en de appartementen worden voorzien van 2 regenwaterputten van elk 10.000 liter.

Beschikken de woningen over een groendak en wat zijn groendaken?

De woningen hebben platte daken en zullen ingericht worden als een extensief groendak. Een groendak heeft vele voordelen: absorbeert regenwater, verlengt de levensduur van het dak, creëert een waardevermeerdering voor de woning, zorgt voor schonere lucht, zorgt voor verlaging van de omgevingstemperatuur en het omgevingsgeluid (binnen en buiten), ...

De platte daken van de appartementsgebouwen zullen niet uit groendaken bestaan, omdat men hier het regenwater maximaal wenst te recupereren via twee regenwaterputten.

Hoe zal de omgevingsaanleg er uitzien?

Achter de Bist zal een groen gemeenschappelijk binnengebied ontwikkelen, ontworpen als een uniform en samenhangend geheel. Het binnengebied wordt autovrij. Enkel zeer sporadische verkeersbewegingen zijn dus mogelijk (bv. verhuis, hulpdiensten). Hierdoor wordt verharde ondergrond beperkt.

De gekozen beplanting zal biodivers zijn, in hoofdzaak inheems, en aangepast aan de bodemtoestand. Er worden ook toekomstbomen aangeplant. 20 van de 23 woningen zullen daarnaast over een privatieve tuin beschikken, omsloten door een draadafsluiting en hagen.

Op deze manier zal de huidige grijze site getransformeerd worden naar een groene rustgevende plek midden in de stad.

Zal de site met het groene binnengebied toegankelijk zijn voor iedereen?

De site is een privatief domein dat gemeenschappelijk eigendom zal zijn van de eigenaars van de woningen en appartementen van Achter de Bist. Het binnengebied wordt afgesloten met een poort of hekken. Indien de toekomstige bewoners dit toelaten, kan er overdag wel toegang zijn tot het groen binnengebied voor de buurtbewoners.

Hoe worden de woonunits opgeleverd?

De bouwheer-opdrachtgever zal de woonunits volledig afgewerkt opleveren. Dit wil zeggen dat de koper de nodige keuzes voor afwerking (vloer, keuken, badkamer, ...) dient te maken tijdens het bouwproces. Hiervoor krijgt de koper de nodige begeleiding.

Wie zijn de aannemers en leveranciers van het project?

De algemene aannemer is op vandaag nog niet gekend. De aanbestedingen zijn hiervoor lopende. Ook de leveranciers van het project zijn nog niet aangesteld. Van zodra deze partijen gekend zijn, wordt alle informatie duidelijk opgenomen in het verkooplastenboek van het project.

Over de timing

Wat is de timing van het project?

Midden mei 2022 heeft het projectteam van Achter de Bist de definitieve bouwvergunning verkregen. De eigenlijke bouwwerken zullen echter nog niet onmiddellijk van start gaan. Omdat er archeologisch onderzoek plaatsvindt op de site van Achter de Bist moeten eerst de afbraakwerken van de bestaande gebouwen en loodsen uitgevoerd worden. Hierna zullen de archeologen proefsleuven voor onderzoek graven over de volledige omvang van de site.

Hoelang de totale werken zullen duren, is op vandaag nog moeilijk in te schatten. Dat komt voornamelijk door het archeologisch onderzoek, waar er geen controle is op de timing.

De bouwwerken zullen door de projectontwikkelaar wel in één fase gerealiseerd worden om de bouwtermijn zo kort als mogelijk te houden. Met de huidige planning vandaag wordt er verwacht om het volledige project van Achter de Bist op te leveren eind 2024.

Waarom moeten er archeologische werken op de site uitgevoerd worden?

De site werd opgenomen voor archeologisch vooronderzoek. Dit onderzoek toonde aan dat er mogelijk nog archeologische vondsten zouden bewaard zijn vanaf het (laat) neolithicum tot en met WOII. Hierdoor werd er vanuit het agentschap onroerend erfgoed beslist om onderzoek ter plaatse uit te voeren.

Zijn de bouwplannen definitief?

Door het verkrijgen van de definitieve bouwvergunning, zijn de bouwplannen definitief.

Vanaf wanneer kunnen de eerste bewoners terecht op Achter de Bist?

Volgens de huidige planning, voorzien wij eind 2024 de eerste bewoners op Achter de Bist te verwelkomen. Deze planning kan wel nog wijzigen, voornamelijk door de ongekende termijn van het archeologisch onderzoek.

Over de partners

Wie is de architect van het project?

De plannen voor Achter de Bist zijn volledig in handen van BINST ARCHITECTS uit Antwerpen.

BINST ARCHITECTS staat voor het beste uit bijna 50 jaar ervaring en expertise, bijgestaan door een actuele en dynamische aanpak die zich focust op de sterke evoluties van het bouwmedium en vernieuwende samenwerkingsmodellen. BINST staat voor een performante en deskundige begeleiding vanuit een geïmplementeerde all-round aanpak met een eigen brede signatuur.”

BINST ARCHITECTS: https://www.binstarchitects.be/

 

Wie is de ontwikkelaar?

PSR (Partner in Site Reconversion) is de ontwikkelaar van Achter de Bist. Als projectontwikkelingstak van Jan De Nul Group legt PSR zich sinds 1999 toe op projectontwikkeling. Hierbij zetten ze in op complexe stadsvernieuwingsprojecten, hergebruik en (her)ontwikkeling van bestaande on(der)benutte sites. Achter de Bist past perfect binnen deze missie en de toekomstgerichte visie op stedenbouw en projectontwikkeling.

PSR engageert zich binnen haar vastgoedprojecten voor: een optimale ruimtelijke inpassing van het project in de onmiddellijke omgeving, architecturale kwaliteit, focus op duurzame projectontwikkeling en stakeholdermanagement. Dankzij de samenwerking binnen Jan De Nul Group met onder meer de civiele en milieu divisies is PSR in staat om totaaloplossingen te bieden via een integrale aanpak.

PSR: https://www.psr.eu

Jan De Nul Group: https://www.jandenul.com/

Wie is de makelaar van het project?

Het verkoopkantoor IKOON zal instaan voor de verkoop van de woningen, appartementen en ondergrondse parkeerplaatsen van Achter de Bist. Verkopers met een persoonlijke en warme aanpak, en met hun roots in Wilrijk!

Met welke aannemer worden de woningen en de appartementen gebouwd?

Op vandaag is de aannemer nog niet gekend. De aanbestedingen zijn volop lopende.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram